AGRO RODEO
LT /EN /RU
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Remiami projektai:
Reklaminis skydelis
nuo 2012 m.

Kviečiai trečia klasė

Trečios klasės kviečiai supirkimų punktuose* perkami atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

  • Baltymų kiekis ne mažiau kaip 10,5%;
  • Hektolitro masė ne mažiau kaip 72kg/hl;
  • Šlapiojo glitimo kiekis ne mažiau kaip 19%;
  • Kritimų skaičius ne mažiau kaip 200s;
  • Drėgnis ne daugiau kaip 21%;
  • Sedimentacijos rodiklis ne mažiau kaip 20ml;
  • Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip 12%;
  • Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 9%**;
  • Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 3%***.
*Į uostą tiekiamų kviečių kokybiniai rodikliai turi atitikti LST 3 lentelėje pateiktus kviečių kokybės rodiklius. Detalesnės 
informacijos teirautis regiono prekybos atstovo.
**Tarp jų: sudygusių kviečių ne daugiau kaip 2%, fuzariozės pažeistų kviečių ne daugiau kaip 1%, kitų varpinių javų grūdų 
ne daugiau kaip 4%, džiovinant pažeistų kviečių ne daugiau kaip 1%.

***Tarp jų: sugedusių grūdų ne daugiau kaip 0,5%, kenksmingų augalų sėklų ne daugiau kaip 0,1%, skalsių ne daugiau kaip 0,05%,

kibiojo lipiko ne daugiau kaip 0,1%, kūlėtų kviečių ne daugiau kaip 0,05%.

 

PASTABOS:

1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;
2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14%; šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%;

3) Visi kiti rodikliai, nepaminėti prie Kviečių III klasės supirkimo, turi atitikti LST kviečių 1 lentelės III klasės reikalavimus.