AGRO RODEO
LT /EN /RU
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Remiami projektai:
Reklaminis skydelis
nuo 2012 m.

Kviečiai ketvirta klasė

Ketvirtos klasės kviečiai supirkimų punktuose* perkami atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

  • Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip 35%;
  • Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 30%**;
  • Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 5%***.

*Į uostą tiekiamų kviečių kokybiniai reikalavimai turi atitikti LST 3 lentelėje pateiktus kviečių kokybės rodiklius. Detalesnės informacijos teirautis regiono prekybos atstovo.

**Tarp jų: sudygusių kviečių ne daugiau kaip 5%, fuzariozės pažeistų kviečių ne daugiau kaip 1%, kitų varpinių javų grūdų ne daugiau kaip 15%, džiovinant pažeistų kviečių ne daugiau kaip 4%.

*** Tarp jų: sugedusių grūdų ne daugiau kaip 1%, kensksmingų augalų sėklų ne daugiau kaip 0,1%, skalsių ne daugiau kaip 0,05%, kibiojo lipiko ne daugiau kaip 0,1%; kūlėtų kviečių ne daugiau kaip 0,05%.

 

PASTABOS:

1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14,5%; šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%;

3) Visi kiti rodikliai, nepaminėti prie Kviečių IV klasės supirkimo, turi atitikti LST kviečių 1 lentelės IV klasės reikalavimus.