AGRO RODEO
LT /EN /RU
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Remiami projektai:
Reklaminis skydelis
nuo 2015 m.

I klasė

Pirmos klasės rugiai supirkimų punktuose perkami atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

  • Kritimų skaičius ne mažiau kaip 120s;
  • Hektolitro masė ne mažiau kaip 70kg/hl;
  • Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip 9%;
  • Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 6%*;
  • Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 3%**.

*Tarp jų: sudygusių rugių ne daugiau kaip 1%, fuzariozės pažeistų rugių ne daugiau kaip 1%, kitų varpinių javų grūdų ne daugiau kaip 2%, džiovinant pažeistų rugių ne daugiau kaip 0,5%.

**Tarp jų: sugedusių grūdų ne daugiau kaip 0,1%, kensksmingų augalų sėklų ne daugiau kaip 0,1%, skalsių ne daugiau kaip 0,05%, kibiojo lipiko ne daugiau kaip 0,1%.

 

PASTABOS:

1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14%; šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%;

3) Visi kiti rodikliai, nepaminėti prie Rugių I klasės supirkimo, turi atitikti LST rugių 1 lentelės I klasės reikalavimus.

More...

II klasė

Antros klasės rugiai supirkimų punktuose perkami atsižvelgiant į šiuos reikalavimus:

  • Bendras priemaišų kiekis ne daugiau kaip 35%;
  • Grūdinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 30%*;
  • Šiukšlinių priemaišų kiekis ne daugiau kaip 5%**.

*Tarp jų: sudygusių rugių ne daugiau kaip 5%, fuzariozės pažeistų rugių ne daugiau kaip 1%, kitų varpinių javų grūdų ne daugiau kaip 15%, džiovinant pažeistų rugių ne daugiau kaip 5%.

**Tarp jų: sugedusių grūdų ne daugiau kaip 1%, kensksmingų augalų sėklų ne daugiau kaip 0,1%, skalsių ne daugiau kaip 0,05%, kibiojo lipiko ne daugiau kaip 0,1%, kūlėtų rugių ne daugiau kaip 0,05%.

 

PASTABOS:

1) Užkrėtimai aruodiniais kenkėjais neleidžiami;

2) Pristatytų grūdų užskaitomas svoris perskaičiuojamas pagal bazinius rodiklius: drėgmė ne daugiau kaip 14%; šiukšlinės priemaišos ne daugiau kaip 1%;

3) Visi kiti rodikliai, nepaminėti prie Rugių II klasės supirkimo, turi atitikti LST rugių 1 lentelės II klasės reikalavimus.

 

More...